top of page

Regionaal Zorgplatform Kempen verbindt welzijn en zorg regionaal.

Het Regionaal Zorgplatform Kempen is een opstartende samenwerking tussen Logo Kempen, PNAT, Tandem, Netwerk GGZ, Welzijnszorg Kempen, SEL Kempen, CAW De Kempen, ELZ Middenkempen, ELZ Kempenland, ELZ Zuiderkempen, ELZ Baldemore, Ziekenhuisnetwerk Kempen, HVRT, VHKZ, patiënten - en mantelzorgverenigingen. Bekijk hier het overzicht van alle partners

De huidige trekkers zijn Welzijnszorg Kempen, PNAT en Logo Kempen.

De opstart van het Regionaal Zorgplatform kadert in een Vlaams pilootproject tot midden 2021. 

In heel Vlaanderen lopen 4 pilootprojecten: Kempen, Waas & Dender, Oost-Limburg en Halle-Vilvoorde.

Reorganisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen

Reorganisatie eerstelijnszorg.jpg

MISSIE

 • Het Regionaal Zorgplatform streeft naar een betere gezondheid en algemeen welzijn voor elke burger uit de regionale zorgzone.
   

 • Door netwerking, samenwerking en kennisdeling met personen met zorg - en ondersteuningsnood en hun (in)formeel netwerk, professionele zorgaanbieders, organisaties uit het beleidsdomein van welzijn en volksgezondheid en van andere beleidsdomeinen en hun netwerken realiseren wij een gezamenlijke aanpak op maat van de regionale zorgzone.
   

 • De acties van het Regionaal Zorgplatform bevorderen een kwalitatieve, geïntegreerde en op elkaar afgestemde organisatie van het zorgcontinuüm preventie/cure/care/palliatie op niveau van de regionale zorgzone, complementair aan het niveau van de eerstelijnszone.
   

 • Het Regionaal Zorgplatform legt ook de klemtoon op zorg - en welzijnsvraagstukken en - opportuniteiten die de eerstelijnszones en/of sectoren overschrijden of kenmerkend zijn voor de hele regio, met bijzondere aandacht voor gezondheidsgelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing.

 

VISIE

 • Het Regionaal Zorgplatform Kempen staat als verbindend, lerend netwerk garant voor een breed aanbod van zorg en welzijn aan alle personen in zijn werkingsgebied. Bij de strategische planning van de zorg vertrekken we van de noden van de PZON (de burger) en dragen we bij aan participatie door het samenbrengen van de PZON-partners. Als basisprincipe hanteren we het subsidiariteitsbeginsel waarbij elk thema op het laagst mogelijke niveau wordt behandeld.
   

 • Als Regionaal Zorgplatform Kempen verbinden we al onze partners vanuit hun autonomie, met respect voor ieders autonomie, en met het oog op samenwerking.
   

 • We beogen winst te boeken op vlak van efficiëntie in zorg en welzijn, tijd en middelen door overlappende of dubbele werking te vermijden. Performante interne en externe communicatie zijn het uitgangspunt. Om optimale zorg te bieden, fungeren we als een lerend netwerk voor al onze partners door het delen van kennis en expertise.
   

 • Het Regionaal Zorgplatform Kempen wil naar buiten komen als een sterk merk voor de regio, voor de burger en voor het beleid met het oog op een efficiënte zorg strategische planning die de zorgnoden in de Kempen aanpakt.

bottom of page