top of page

VISIE

  • Het Regionaal Zorgplatform Kempen staat als verbindend, lerend netwerk garant voor een breed aanbod van zorg en welzijn aan alle personen in zijn werkingsgebied. Bij de strategische planning van de zorg vertrekken we van de noden van de PZON (de burger) en dragen we bij aan participatie door het samenbrengen van de PZON-partners. Als basisprincipe hanteren we het subsidiariteitsbeginsel waarbij elk thema op het laagst mogelijke niveau wordt behandeld.
     

  • Als Regionaal Zorgplatform Kempen verbinden we al onze partners vanuit hun autonomie, met respect voor ieders autonomie, en met het oog op samenwerking.
     

  • We beogen winst te boeken op vlak van efficiëntie in zorg en welzijn, tijd en middelen door overlappende of dubbele werking te vermijden. Performante interne en externe communicatie zijn het uitgangspunt. Om optimale zorg te bieden, fungeren we als een lerend netwerk voor al onze partners door het delen van kennis en expertise.
     

  • Het Regionaal Zorgplatform Kempen wil naar buiten komen als een sterk merk voor de regio, voor de burger en voor het beleid met het oog op een efficiënte zorg strategische planning die de zorgnoden in de Kempen aanpakt.

bottom of page