top of page

Regionaal Zorgplatform Kempen verbindt de vier eerstelijnszones in de Kempen

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te vormen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Binnen de regionale zorgzone Kempen werden vier eerstelijnszones opgericht.

Kaartje ELZ Kempen blauw.png

ELZ KEMPENLAND

ELZ ZUIDERKEMPEN

ELZ MIDDENKEMPEN

ELZ BALDEMORE

bottom of page