Vier eerstelijnszones in de Kempen

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te vormen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

ELZ KEMPENLAND

> Coördinator Tinne Peeters

> E-mail: info@elzkempenland.be

ELZ ZUIDERKEMPEN

> Coördinatoren:

   Chris Borgions

   Veerle Vansand

> E-mail: info@elzzuiderkempen.be

ELZ MIDDENKEMPEN

> Coördinator Marianne Bleys

> E-mail: info@elzmiddenkempen.be

ELZ BALDEMORE

> Coördinatoren:

   Elly Stroobants

   Veerle Vansand

> E-mail: info@elzbaldemore.be

© 2021 Regionaal Zorgplatform Kempen.