Partners

Het Regionaal Zorplatform Kempen is een pilootproject waarin onderstaande partners participeren. Andere Kempense organisaties die werken rond zorg & welzijn kunnen steeds aansluiten.

alegria-logo.png

De vzw Alegria heeft als doel binnen het arrondissement Turnhout mensen met kanker en hun omgeving door middel van goed opgeleide vrijwilligers te helpen omgaan met de ziekte en hen daarin tot steun te zijn door middel van gesprek.

Vertegenwoordigd door

Mieke Van Poppel

Alegria

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Vertegenwoordigd door

Frans Heylen

CAW De Kempen

CGG Kempen

CGG Kempen_logo2021.png

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG Kempen) biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

Vertegenwoordigd door

Wim Wouters

ELZ Baldemore.png

Eerstelijnszones stemmen het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners op elkaar af met als doel een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Jan Smolders

Elly Stroobants

Sarah Verherstraeten

Veerle Vansand

ELZ Baldemore

Vertegenwoordigd door

ELZ Kempenland

ELZ Kempenland.png

Eerstelijnszones stemmen het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners op elkaar af met als doel een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Vertegenwoordigd door

Paul Brijs

Tinne Peeters

Kris Baeyens

Linda Huybrechts

Lucas Huybrechts

Casper van der Veer

ELZ Middenkempen

ELZ Middenkempen.png

Eerstelijnszones stemmen het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners op elkaar af met als doel een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Vertegenwoordigd door

Stefan Teughels

Marianne Bleys

ELZ Zuiderkempen

ELZ Zuiderkempen.png

Eerstelijnszones stemmen het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners op elkaar af met als doel een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Vertegenwoordigd door

Pascal Kwanten

Veerle Vansand

Jozef Hoet

HVRT

HVRT_logo.png

Huisartsenvereniging Regio Turnhout

Vertegenwoordigd door

Veerle Van Riet

Casper van der Veer

Ispahan

logo-ispahan-100pxh.png

Ispahan zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt  zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.

Vertegenwoordigd door

Patricia Vanhees

Logo Kempen

LOGO_KEMPEN_rgb.jpg

Logo Kempen coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen.

Vertegenwoordigd door

Wim Woestenborghs

Netwerk GGZ Kempen

GGZ logo volledig.jpg

Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Vertegenwoordigd door

Ann Vanherck

PNAT

pnat.png

Het PNAT is een expertisecentrum rond levenseindezorg ten dienste van inwoners en hulpverleners in het arrondissement Turnhout. Door het geven van informatie en vorming biedt het PNAT ondersteuning bij levenseindevragen en alle aspecten van palliatieve zorg, nl. de totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn.

Vertegenwoordigd door

Guy Hannes

SEL Kempen

logo Sel Kempen.jpg

SEL Kempen vzw is een Samenwerkingsinitiatief in de EersteLijnsgezondheidszorg actief in het arrondissement Turnhout en heeft als doel de zorgverlening aan personen te optimaliseren.

Vertegenwoordigd door

Veerle Vansand

Similes

logo similes.png

Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. Wanneer iemand uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, dan verandert er ook veel in jouw leven. Similes ondersteunt de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen.

Vertegenwoordigd door

Jozef Hoet

Steunpunt
Mantelzorg

LOGO steunpunt mantelzorg _CMYK.JPG

Steunpunt Mantelzorg is een erkende vereniging voor mantelzorgers en zorgvragers. De vereniging maakt deel uit van het Vlaams Mantelzorgplatform, en informeert, ondersteunt en verbindt mantelzorgers en behartigt hun belangen.

Vertegenwoordigd door

Linda Huybrechts

Tandem

Tandem.jpg

Tandem is een regionaal expertisecentrum voor dementie. Zij fungeren ook als netwerk binnen en tussen de thuiszorg en residentiële zorg, voor mantelzorgers en professionele hulpverleners.

Vertegenwoordigd door

Liesbeth Van Eynde

T'ANtWOORD

tantw_logo.png

T'ANtWOORD is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Turnhout. De overkoepelende organisatie is het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Samen met mensen in armoede en vrijwilligers, sympathisanten werken ze structureel aan armoede en gaan ze in dialoog met de samenleving en het beleid.

Vertegenwoordigd door

Chris Dielis

Thuisverpleging Kempen

Thuisverpleging kempen.png

Thuisverpleging Kempen zijn stuk voor stuk toegewijde gediplomeerde verpleegkundigen die alles in het werk stellen om hun patiënten zo comfortabel mogelijk de zorg toe te dienen die ze nodig hebben in de regio Turnhout.

Vertegenwoordigd door

Jenny Leppens

VHKZ

LMNZ logo.jpg

Vereniging huisartsenkringen Zuiderkempen

Vertegenwoordigd door

Stefan Teughels

Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen_logo.png

Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s en biedt dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement en haar vele partners. Het welzijn en de gezondheid van de meest kwetsbare mens in de samenleving is een rode draad doorheen de werking.

Vertegenwoordigd door

Eric Nysmans

Ken Swolfs

Ziekenhuisnetwerk Kempen

ZNK logo CMYK.jpg

Het netwerk werd in 2020 als één van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. De ziekenhuizen zullen in de toekomst de krachten bundelen en de zorg op elkaar afstemmen, zodat de patiënt kan genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

Vertegenwoordigd door

Rudy Van Ballaer