top of page

Stuurgroep PZON

De stuurgroep PZON is samengesteld door de PZON-mandatarissen uit de vier verschillende Eerstelijnszones. De vergadering komt twee keer per jaar samen. De doelstelling is om vanuit een regionaal niveau de PZON-mandatarissen te ondersteunen, platform te bieden voor uitwisseling en samenwerking rond overkoepelende thema’s.

> Verslag werkgroep april 2023

> Verslag werkgroep januari 2023

> Verslag werkgroep november 2022

stuurgroep pzon.jpg
bottom of page