top of page

Organisatie van thuiszorg   

0800-nummer voor aanvragen cohorte/quarantaine zorg

De hulplijn voor het aanmelden van COVID-19 patiënten in de thuiszorg is weer geactiveerd.

Cohortzorg: Beschermingsmaatregelen voor thuiszorg

Welke maskers, schorten en spatschermen gebruik je? Hoe organiseer je de thuiszorg?

Cohortzorg in de thuiszorg: organisatie

Om de uitbraak van het coronavirus in de thuiscontext te beheersen, moet de thuiszorg zich organiseren in cohorten. Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden. Op provinciaal niveau en op niveau van de eerstelijnszones worden dienstoverschrijdende cohortteams opgericht.

Ondersteuning Ispahan

De ondersteuning die Ispahan biedt aan alle gezondheidsmedewerkers in de eerste lijn (dus ook WZC/RVT) blijft behouden. Voor de zorgverleners, patiënten en hun directe omgeving blijft Ispahan vzw 24/7 telefonisch bereikbaar en indien noodzakelijk ook beschikbaar. Concreet betekent dit dat de (huis)bezoeken worden ingeperkt, maar zeker NIET worden uitgesloten. Het is wel evident dat deze (huis)bezoeken met de nodige voorzorgsmaatregelen dienen voorbereid, idealiter na telefonisch contact met de betrokken huisarts. Het is de uitdrukkelijke wens van de directie en alle medewerkers van Ispahan vzw dat de patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving ook in deze moeilijke periode afscheid kunnen nemen van hun naasten, ondersteund door een sterke eerstelijnsgezondheidszorg.

De organisatie van cohortzorg en schakelzorg in ELZ Kempen

Om een mogelijk capaciteitsprobleem in de ziekenhuizen op te vangen, werden door de regering 2 nieuwe zorgvormen uitgewerkt: schakelzorg en cohortzorg. Met intermediaire zorg of ook wel schakelzorg genoemd wil men een overbelasting van de ziekenhuizen en van de eerste lijn vermijden en een duidelijke zorgketen in stand brengen en in stand houden. Bij cohortzorg worden de zieke cliënten/zorgvragers gescheiden van de niet-zieken, door ze apart te verzorgen. Er worden aparte equipes (of cohorten) van verzorgenden en verpleegkundigen opgericht.

Hoe verloopt een aanvraag voor de cohortzorg?

Hoe verloopt een aanvraag voor een cohortzorg cliënt met covid-19 gezinszorg in de Provincie Antwerpen? Download de flowchart.

Hygiëneadvies

Hygiëneadvies voor de omgeving van patiënten die thuis geïsoleerd zijn. Voorkom zo dat het virus zich verspreidt naar anderen bij je thuis en in je omgeving.

Transitopname geriatrie tijdens corona in ELZ Zuiderkempen

Deze handleiding omschrijft een transitopname: een urgente ziekenhuisopname bij onhoudbare thuissetting in tijden van COVID-19 bij onmogelijkheid van onmiddellijke opname in een woonzorgcentrum. De procedure is van kracht in ELZ Zuiderkempen. 

Covid-19

bottom of page