top of page

Netwerkmomenten PZON

Op 8 juni vond het eerste netwerkmoment voor PZON-organisaties in de Kempen plaats. Er werd toegelicht hoe het vernieuwde zorg- en welzijnslandschap er uit ziet en wat de rol van de PZON hierin is. Je vindt hier ook het verslag van de netwerktafels, waarin PZON hun visie op verschillende thema’s konden meegeven.

> Samenvatting netwerktafels juni 2023

bottom of page