top of page

Wie is de PZON?

Sinds de hervorming van de eerstelijnszorg wordt de doelgroep van mensen die een beroep kunnen doen op zorg en/of ondersteuning voor welzijn en gezondheid benoemd als PZON, personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Omdat elke burger vroeg of laat geconfronteerd wordt met gezondheids- en/of welzijnsproblemen omvat de PZON-groep dus potentieel alle burgers.

Het uitgangsprincipe bij de organisatie van de eerstelijnszorg is het centraal stellen van de PZON. De zorg- en ondersteuningsvraag moet steeds het uitgangspunt zijn bij de organisatie van het welzijns- en gezondheidsaanbod. De stem van de burger, de PZON, moet dan ook op alle niveaus gehoord worden. Dit gebeurt via vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties. Zij zijn aanwezig in de bestuursorganen van de Eerstelijnszones (ELZ’s).

Vlaanderen ingedeeld in 4 clusters

Vlaanderen deelt voor het samenstellen van de bestuursorganen de betrokken actoren in in 4 clusters:

 • Cluster Zorg: huisartsen, paramedici, psychotherapeuten, apothekers, …

 • Cluster Welzijn: woonzorgcentra, thuishulp, CAW, …

 • Cluster Lokale Besturen: vertegenwoordigers van steden en gemeenten uit de zone

 • Cluster PZON: niet alleen de organisaties die personen met een zorg- en ondersteuningsnood verenigen zoals patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, organisaties die kwetsbare doelgroepen verenigen, … maken deel uit van de cluster PZON; ook mantelzorgorganisaties en verenigingen die vrijwilligers vertegenwoordigen kunnen een mandaat opnemen.

Veel vertegenwoordigers zijn vrijwilligers

Omdat het aantal patiënten-, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties bijzonder groot is en deze organisaties nauwelijks kunnen steunen op voldoende professionele medewerkers zijn veel vertegenwoordigers van de PZON-organisaties vrijwilligers. Momenteel participeren dan ook slechts een zeer beperkt aantal organisaties in de PZON-clusters van de ELZ’s. Er is nog een lange weg af te leggen om de PZON-stem op een representatieve manier te laten horen.

In de 4 ELZ’s van de Kempense Regio participeren momenteel volgende organisaties:

 • Samana

 • Okra en Okra Zorgrecht

 • Steunpunt Mantelzorg

 • S-plus mantelzorg

 • Similes

 • Verslavingskoepel Kempen

 • Allegria

 • Park in de Zon

 • Absoluut, bijstandsorganisatie KVG-groep

 • Villa Mescolanza

 • Alzheimerliga Vlaanderen

 • Regionaal Platform Ouderenzorg

 • Vertegenwoordigers van lokale gezondheids-, ouderen- en/of gehandicaptenraden

De gemandateerde bestuurders met een PZON-mandaat in de 4 zones zijn nu:

ELZ Kempenland:

 • Linda Huybrechts - i-mens diensten voor oppashulp

 • Lucas Huybrechts - ons zorgnetwerk en OKRA zorgrecht

 • Paul Brijs - Absoluut vzw

ELZ BaDeMoRe:

 • Guido Cuyvers - Okra Zorgrecht

 • Luc Wils - Raad voor Gehandicapten gemeente Balen

 • David Thierfeldt - Similes

ELZ Zuiderkempen:

 • Jozef Hoet - Similes

 • David Thierfeldt - Similes

 • Linda Huybrechts - i-mens diensten voor oppashulp

 • Eric Bergs - vrijwilligerswerking

ELZ Middenkempen:

 • Lieve Pelgrims - Alzheimerliga Vlaanderen en Samana

 • Wim Hoppenbrouwers - i-mens diensten voor oppashulp

bottom of page