top of page

Psychosociaal  welzijn
Personeel                                                                 

Omgaan met verlies, rouw en verdriet

Tijdens deze coronacrisis is er veel verlies, rouw en verdriet. De maatregelen bemoeilijken het hanteren ervan: géén bezoek, géén fysieke nabijheid, beperkte aanwezigheid bij de uitvaart … Focus niet op wat nu niet kan omwille van de epidemie, maar op wat nog wél kan. In verbinding zijn/blijven met de stervende of overledene en met de naaste familie en dierbaren zal noodgedwongen anders verlopen maar het is wél mogelijk.

Covid-19

De ZorgSamen: Hoe zorgen we als zorgverleners voor onszelf en elkaar?

Omdat we samen een zorgmarathon lopen is het belangrijk voldoende veerkrachtig te blijven. Nu, maar ook wanneer de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Om zorgmedewerkers psychisch te ondersteunen lanceert Zorgnet-Icuro het informatieplatform www.dezorgsamen.be.

 

De ZorgSamen is voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht je statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers… en ongeacht de zorgsetting waarin je werkt: in ziekenhuizen,woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.

 

Op de website vind je antwoorden op de volgende vragen:

- Hoe zorg ik voor mezelf?

- Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar?

- Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s?

- Hoe zoek ik professionele hulp?

Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Je kan vragen stellen en tips en tricks met elkaar delen. Je kan er ook terecht voor directe (telefonische) ondersteuning.

Coaching for heroes

HERO’s zijn momenteel alle zorg- en hulpverleners, onafhankelijk hun rol of positie in de zorgsector. En voor jou, HERO, maken onze Certified Coaches tijd, om jou te ondersteunen in wat je direct of indirect helpt om je veerkracht op punt te houden:

  • Zelf recht te blijven staan, op korte en langere termijn

  • Gefocust te blijven op wat essentieel is

  • Je gezinssituatie en jezelf niet te overbelasten

  • Jouw team te ondersteunen om vol te kunnen houden

Coaching 4 Heroes is een vzw die op basis van donaties (www.cheerforchampions.be) kosteloos emotionele en mentale ondersteuning aanbiedt via virtuele vertrouwelijke gesprekken waarbij jij zelf:

  • In vertrouwen kan ventileren wat je tegen anderen niet kan of niet durft te vertellen

  • Je ondersteuning kan vinden in het volhouden in deze moeilijke tijden

  • Je terug op adem kan komen na een zware shift

  • Je de moed terug kan vinden om de harde realiteit opnieuw in de ogen te moeten zien tijdens de volgend shift

 

Hulpverleners van personen met dementie

Hoe ga je als hulpverleners van personen met dementie met mekaar om in tijden van Covid-19?

Psychologische zorg: Wanneer kom je in aanmerking voor een terugbetaling?

De Coronacrisis brengt een verhoging van het aantal lichte tot matige psychologische klachten met zich mee. Dit kan gezien worden als een normale reactie op een uitzonderlijke situatie van dreigende besmetting, financiële onzekerheid en sociale isolatie. Maar het kan ook leiden tot verhoogde angstklachten, ervaren van een depressieve stemming of overmatig alcoholgebruik in een poging om met de situatie om te gaan. Om hieraan tegemoet te komen wordt het aanbod van de eerstelijnspsychologen met tussenkomst van de ziekteverzekering bij personen met matige klachten tijdelijk aangepast.

Vivel verbindt

Het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) lanceerde 'VIVEL Verbindt'. Het doel van dit online platform is om eerstelijnsmedewerkers, -zorgverleners en lokale besturen de kans te geven om goede ideeën en initiatieven met elkaar te delen.

Zorgen voor Morgen

Wil jij meebouwen aan een veerkrachtige samenleving? Dit platform maakt de match tussen mensen die behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning, professionals en mensen met een groot hart.

Vlaanderenhelpt

Er zijn talloze Vlamingen die zich op dit moment inzetten voor medeburgers die het deze dagen moeilijker hebben. Op verschillende manieren worden Vlamingen ondersteund. Deze website brengt deze hartverwarmende acties van solidariteit samen. Op die manier kunnen we elkaar inspireren, motiveren en (onder)steunen. We houden er zo samen de moed in.

Heel wat van de gemeenten uit onze regio hebben al zo'n eigen webpagina.

 

Psychosociale ondersteuning voor hulpverleners

Netwerk GGZK Kempen tracht in deze bijzondere tijden bij te dragen aan de psychosociale ondersteuning voor hulpverleners. Zij informeren graag over de mogelijks interessante initiatieven voor uw organisatie en medewerkers:

  • Eerstelijnspsychologische zorg: preventie- en arbeidsgeneesheren kunnen nu ook verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog

  • AMT: aanmeldingsteam is zowel bereikbaar voor advies & coaching mbt mentaal welbevinden van de cliënt of hulpverlener als oriëntatie naar de juiste zorg (oa. privé therapeuten, crisisaanbod, …)

 

Ondersteuning naar mogelijkheden van online hulpverlening:

Kan u met uw vragen niet terecht bij één van deze initiatieven? Contacteer hen en dan bekijken zij uw vraag.

Mentaal welzijn en veerkracht

Meer en meer mensen vinden de weg naar hulplijnen en platformen voor steun op vlak van mentaal welzijn en veerkracht. Wil je mensen gericht doorverwijzen of informeren? Dan kan je zeker terecht op volgende platformen:

bottom of page