top of page

Psychosociaal  welzijn
Patiënt - Cliënt - Familie                                                                   

Communiceren met patiënten en naasten.

Een goede communicatie kan een groot verschil maken op moeilijke momenten. U krijgt de komende tijd mogelijk te maken met situaties die u niet gewoon bent. In dit document vindt u verschillende strategieën die u kunt gebruiken in de communicatie met patiënten en naasten over (moeilijke) onderwerpen gerelateerd aan de huidige COVID-19 crisis.

Covid-19

Inspirerende initiatieven voor je woonzorgcentrum in lockdown

Hartverwarmers biedt een overzicht van activiteiten die je kan doen in je woonzorgcentrum. Of het nu gaat over autonomie van de bewoners, verbondenheid, contact met de buitenwereld of initiatieven om je eigen team te ondersteunen in de zware tijden: hier vind je zeker inspiratie! Voeg ook zeker je eigen initiatief toe en inspireer anderen!

Mentaal welzijn en veerkracht

Meer en meer mensen vinden de weg naar hulplijnen en platformen voor steun op vlak van mentaal welzijn en veerkracht. Wil je mensen gericht doorverwijzen of informeren? Dan kan je zeker terecht op volgende platformen:

JAC Jongerencampagne
'Op eigen benen staan'

Ketnet-wrapper Gloria Monserez liet via Instagram openhartig weten dat ze tijdens deze tweede lockdown slecht in haar vel zit. In gewone tijden is het al niet vanzelfsprekend om jong te zijn: verder studeren, een eerste job zoeken, alleen gaan wonen … tussen hun 17de en 25ste jaar staan jongvolwassenen voor een enorme stap in hun leven. De coronacrisis maakt hen extra kwetsbaar. Eenzaamheid en mentaal onwelzijn loeren om de hoek. Toch durven veel jongeren de stap naar professionele hulp niet te zetten. De drempel naar professionele hulpverlening ligt nog steeds te hoog. Daarom lanceert het JAC, het jongerenaanbod van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) een algemene bekendmakingscampagne. De boodschap van de campagne: je staat er niet alleen voor. Je kan terecht bij de professionele medewerkers van het JAC voor een luisterend oor en een helpende hand.

Psychologische zorg: Wanneer kom je in aanmerking voor een terugbetaling?

De Coronacrisis brengt een verhoging van het aantal lichte tot matige psychologische klachten met zich mee. Dit kan gezien worden als een normale reactie op een uitzonderlijke situatie van dreigende besmetting, financiële onzekerheid en sociale isolatie. Maar het kan ook leiden tot verhoogde angstklachten, ervaren van een depressieve stemming of overmatig alcoholgebruik in een poging om met de situatie om te gaan. Om hieraan tegemoet te komen wordt het aanbod van de eerstelijnspsychologen met tussenkomst van de ziekteverzekering bij personen met matige klachten tijdelijk aangepast.

Aanspreekpunt Psychologische Zorg Corona

Het Aanspreekpunt Psychologische Zorg Corona is een initiatief van de lokale Psychologenkring Middenkempen vzw in samenwerking met de Psychologenkring Kempen en de Eerstelijnszone Middenkempen vzw. Het Aanspreekpunt richt zich op de ondersteuning van burgers met psychische klachten naar aanleiding van de corona-epidemie.

Hulpverleningsaanbod naar het sociale netwerk van overleden bewoners.

Het overlijden van bewoners in een residentiële voorziening gaat gepaard met moeilijke emoties,
vooral bij het sociaal netwerk van de bewoner. Naasten van mensen die overleden in een residentiële
voorziening moeten vandaag op een heel andere manier afscheid nemen van hun geliefde. Dit maakt
dat de verwerking moeilijker kan verlopen. Belangrijk hierbij is dat de familie van de bewoner op de
hoogte gebracht wordt dat ze er niet alleen voor staan en dat er mogelijkheden zijn om een
psychosociale ondersteuning te krijgen.

Psychosociaal hulpaanbod voor nabestaanden

Een dierbare verliezen is altijd een ingrijpende gebeurtenis, maar in tijden van corona wordt dit op scherp gesteld. Rouwen moet nu op een heel andere manier gebeuren. We willen de ondersteuning bij rouwverwerking daarom niet uit het oog verliezen. De Taskforce COVID-19 Zorg stelde een proactief psychosociaal hulpaanbod op voor nabestaanden.
 
Je kan familie en nabestaanden tijdens een contactmoment wijzen op de mogelijkheden binnen de voorziening, maar geef hen ook mee dat ze beroep kunnen doen op externe hulpverlening. Indien nabestaanden er nood aan hebben, zullen de hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk hen contacteren en hen verdere ondersteuning bieden. Meer informatie over het proactief psychosociaal ondersteuningsaanbod vind je in het instructiedocument en in de begeleidende brief.
 
Daarnaast is er een flyer om mee te geven aan nabestaanden die op een later moment toch nood hebben aan extra ondersteuning. In de flyer vinden ze de contactgegevens van Tele-Onthaal, Awel en de CAW groep. 

Praten over ziekte en dood in coronatijden

In deze coronatijden is de noodzaak om met elkaar over de dood te praten plots flink verhoogd. Tegelijkertijd is onmiddellijk te merken dat dit voor veel mensen niet zo eenvoudig is: ze kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Deze samenvatting van MORBidee richt zich op het voeren van gesprekken met mensen die ernstig ziek zijn. De tips kunnen bijdragen aan zinvolle gesprekken. Tussen partners onderling. Tussen ouders en kinderen. Tussen broers en zussen.

Vormen van afscheid nemen

Het is waardevol om stil te staan bij het overlijden van een bewoner of cliënt. In deze toolbox (bron: Reliëf) vind je 24 voorbeelden om momenten van afscheid, verlies en herdenken vorm te geven in de zorg.

Hoe betrek je kinderen bij overlijden?

Wanneer iemand uit het gezin of in de naaste omgeving op dit moment overlijdt, zijn de mogelijkheden nogal ingeperkt door de voorschriften van FOD Volksgezondheid. Daarbij is er een verschil of iemand overlijdt door het coronavirus of door andere oorzaken. Het advies is om kinderen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Daar verandert de huidige situatie niets aan. Wel verandert er iets aan het advies om hen zo veel mogelijk aanwezig te laten zijn bij de gebeurtenissen en een rol te geven bij het daadwerkelijke afscheid. Deze mogelijkheden zijn minder geworden. Maar minder wil niet zeggen onmogelijk. Hoe pak je dit aan?

bottom of page