top of page

Personen met een beperking                    

Hoe praat je met mensen met een beperking over het coronavirus?

Veel gestelde vragen en richtlijnen over Covid-19 bij mensen met het syndroom van DOWN:

Covid-19

Tips voor het omgaan met de psychologische effecten bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme:

Een handleiding voor familie en begeleiders wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus:

Het gesprek aangaan over het behandelbeleid bij besmetting bij personen met een verstandelijke beperking:

Hoe gaan personen met een verstandelijke beperking om met verlies? 

bottom of page