top of page

Organisatie van woonzorgcentra

Covid-19

Campagne COVID-19 vaccinatie

Op de website www.laatjevaccineren.be tref je alle beschikbare materialen voor de vaccinatiecampagne. Ook voor woonzorgcentra zijn affiches en folders ter beschikking. We doen een warme oproep om zoveel mogelijk informatie te delen. 

Ondersteuning door het Outbreak Support Team van Zorg en Gezondheid

Om zorgvoorzieningen bij te staan in de strijd tegen SARS-CoV-2 zette Zorg en Gezondheid een ‘Outbreak Support Team (OST)’ op met een specifieke werking rond corona. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de Vlaamse Task Force Zorg.

Hoe beslissen voor opname ziekenhuis?

Dit document helpt om voor bewoners van woonzorgcentra een risk/benefit analyse te maken wanneer moet beslist worden iemand al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis, rekening houdend met de huidige ethische aanbevelingen. Een flow chart helpt om belangrijke respiratoire symptomen te behandelen en onder controle te brengen. We hopen dat dit instrument een hulpmiddel kan zijn om elke oudere persoon een gepaste en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in de meest aangewezen setting.

Extra ondersteuning personeel

De hulplijn voor het melden van een tekort aan verzorgenden is opnieuw geactiveerd (29 10 2020). Het cascadedocument somt de mogelijkheden op voor extra ondersteuning.

Wanneer een outbreakplan opstellen?

Wanneer er twee of meer bewoners en/of medewerkers besmet zijn met COVID-19 of een vermoeden van COVID-19. De directie of de CRA stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid in kennis van de outbreak. Zorgnet-Icuro stelde een document op met de verschillende aandachtspunten van een outbreakplan: de taak van de huisarts, vroegtijdige zorgplanning, medische zorg en de organisatie van cohortezorg.

Transitopname geriatrie tijdens corona in ELZ Zuiderkempen

Deze handleiding omschrijft een transitopname: een urgente ziekenhuisopname bij onhoudbare thuissetting in tijden van COVID-19 bij onmogelijkheid van onmiddellijke opname in een woonzorgcentrum. De procedure is van kracht in ELZ Zuiderkempen. 

Medische aanpak Covid-19 voor
CRA-artsen in woonzorgcentra

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel ontwikkelde een dossier voor CRA-artsen in woonzorgcentra en schetst een medische aanpak voor Covid-19.

bron: Dr. Hadewijch De Samblanx – Coördinerend Covid-arts Ziekenhuis Geel

Hygiëneadvies

Hygiëneadvies voor de omgeving van patiënten die thuis geïsoleerd zijn. Voorkom zo dat het virus zich verspreidt naar anderen bij je thuis en in je omgeving.

Hoe verloopt een aanvraag voor de cohortzorg?

Hoe verloopt een aanvraag voor verzorgende en/of verpleegkundige medewerkers via het WZC? Download de flowchart.

Ondersteuning Ispahan

De ondersteuning die Ispahan biedt aan alle gezondheidsmedewerkers in de eerste lijn (dus ook WZC/RVT) blijft behouden. Voor de zorgverleners, patiënten en hun directe omgeving blijft Ispahan vzw 24/7 telefonisch bereikbaar en indien noodzakelijk ook beschikbaar. Concreet betekent dit dat de (huis)bezoeken worden ingeperkt, maar zeker NIET worden uitgesloten. Het is wel evident dat deze (huis)bezoeken met de nodige voorzorgsmaatregelen dienen voorbereid, idealiter na telefonisch contact met de betrokken huisarts. Het is de uitdrukkelijke wens van de directie en alle medewerkers van Ispahan vzw dat de patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving ook in deze moeilijke periode afscheid kunnen nemen van hun naasten, ondersteund door een sterke eerstelijnsgezondheidszorg.

bottom of page