top of page

Medische info voor CR en huisartsen                                                                 

Covid-19

Tekort aan sedativa in coronatijden?

Hier en daar ontstaat de vrees dat sommige sedativa zoals Midazolam de volgende weken onvoldoende beschikbaar zullen zijn binnen palliatieve zorg omdat sommige producten ook meer dan anders gebruikt worden in diensten intensieve zorg.

Het APB verzekert dat er op dit ogenblik geen structureel probleem is maar dat er hooguit lokaal problemen ontstaan door het overdreven preventief in stock nemen door sommige diensten of apotheken.

Mocht het probleem zich toch voordoen dan geven we graag mee dat in geval van nood ook andere producten kunnen gebruikt worden voor sedatie.

Uiteraard kan bv. Valium als alternatief benzodiazepine gebruikt worden maar dit is niet wateroplosbaar en dus enkel geschikt voor IV-gebruik en heeft ook een beduidend langere halfwaardetijd dan Midazolam.

Een alternatief voor diepe continue sedatie subcutaan is Phenobarbital (barbituraat). Er kan een bolusdosis gegeven worden van 100 tot 200 mg. Daarna wordt gestart met een continue toediening van 600 mg per 24 uur. Dit kan verhoogd worden tot een maximum van 1200 mg per 24 uur.

Bron: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Covid-19 en noodprocedure palliatieve sedatie bij dyspnoe

Protocol met als doel het comfort verbeteren van een patiënt met een beperkte levensverwachting, in ernstige ademnood.

bron: Kliniek Sint-Jan Brussel

Woonzorgcentra: Hoe beslissen voor opname ziekenhuis?

Dit document helpt om voor bewoners van woonzorgcentra een risk/benefit analyse te maken wanneer moet beslist worden iemand al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis, rekening houdend met de huidige ethische aanbevelingen. Een flow chart helpt om belangrijke respiratoire symptomen te behandelen en onder controle te brengen. We hopen dat dit instrument een hulpmiddel kan zijn om elke oudere persoon een gepaste en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in de meest aangewezen setting.

Medische aanpak Covid-19 voor CRA-artsen in woonzorgcentra

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel ontwikkelde een dossier voor CRA-artsen in woonzorgcentra en schetst een medische aanpak voor Covid-19.

bron: Dr Valérie Van Ouytsel en Dr. Hadewijch De Samblanx – Arts outreach team Ziekenhuis Geel

Zuurstof in woonzorgcentra tijdens Covid-19: een handleiding

Hoe dien je zuurstof toe? Hoe beoordeel je de nood aan zuurstoftherapie bij palliatieve patiënten? Zorgplanning?

Bron: Leidraad samengesteld door Prof J De Lepeleire, huisarts (KU Leuven en Crataegus) - Prof em W De Backer, pneumoloog (U Antwerpen) - Prof N Vande Noortgate, geriater (UGent en BVGG) - Prof Flamaing, geriater (KU Leuven en BVGG) - Dr G Ghijsebrechts, huisarts (CRA en Crataegus) - Dr J Bossers, huisarts (Arts palliatieve zorg Jesse ziekenhuis Hasselt) - Prof L Popleu (U Hasselt)

bottom of page