top of page

Covid-19

Het Regionaal Zorgplatform Kempen bundelt alle lokale expertise, ervaring en informatie over COVID-19 ter ondersteuning van woonzorgcentra, CRA-artsen, thuiszorgdiensten, instellingen voor personen met een handicap en jeugdhulp.

Je vindt praktische en beleidsmatige informatie over COVID-19 gerangschikt volgens deze thema’s:

injection.jpg

Vaccinatie

Informatie over de vaccinatiecampagne - en strategie voor COVID-19.

noun_Heart_1647647.png

Bijzondere zorg

Ondersteunende informatie voor dementie, jeugdhulp en personen met een beperking.

noun_organisation_2004558.png

Organisatie van zorg

Ondersteunende handboeken voor thuiszorg, woonzorgcentra.

noun_wash hands_2498109.png

Hygiëne en bescherming

Richtlijnen voor hygiëne en het gebruik van beschermingsmaterialen.

noun_psychological accept_856502.png

Psychosociaal welzijn

Versterken van het psychosociaal welzijn bij patiënten, cliënten, familie en personeel.

noun_Health_1365833.png

Medische info

Medische informatie en ondersteuning voor CRA-artsen en huisartsen.

bottom of page