Covid-19

Het Regionaal Zorgplatform Kempen bundelt alle lokale expertise, ervaring en informatie over COVID-19 ter ondersteuning van woonzorgcentra, CRA-artsen, thuiszorgdiensten, instellingen voor personen met een handicap en jeugdhulp.

Je vindt praktische en beleidsmatige informatie over COVID-19 gerangschikt volgens deze thema’s:

Vaccinatie

Informatie over de vaccinatiecampagne - en strategie voor COVID-19.

Bijzondere zorg

Ondersteunende informatie voor dementie, jeugdhulp en personen met een beperking.

Organisatie van zorg

Ondersteunende handboeken voor thuiszorg, woonzorgcentra.

Hygiëne en bescherming

Richtlijnen voor hygiëne en het gebruik van beschermingsmaterialen.

Psychosociaal welzijn

Versterken van het psychosociaal welzijn bij patiënten, cliënten, familie en personeel.

Medische info

Medische informatie en ondersteuning voor CRA-artsen en huisartsen.

© 2021 Regionaal Zorgplatform Kempen.